ข้อมูลส่วนตัว
หน่วยงาน
จัดทำโดย เด็กหญิงภาวิณี วงศ์แต้ม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เลขที่ 7
รายวิชา คอมพิวเตอร์ (สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม)
ชื่อ เด็กหญิงภาวิณี นามสกุล วงแต้ม
ชื่อเล่น บลู วันที่เกิด  13    เดือน   กันยายน    ปี พ.ศ 2544
ชั้นม.2 เลขที่  7
โรงเรียนยางโกนวิทย์ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี.4